Celule Galvanice

Start
Informatii
Ajutor Teste
Laboratoare.Cursuri
Link-uri

Link-uri

www.chemdex.org
chemistry.about.com
Yahoo! Chemistry
Virtual Chemistry
Chemistry-Software
Chemistry Functions

Unitbv.ro

     

 Parcurgand materialul din acest capitol vei avea cunostintele de baza pentru:

bulletdefinirea surselor chimice de curent electric
bulletclasificarea surselor chimice de curent electric
bulletexplicarea rolului elementelor componente ale surselor chimice de curent electric
bulletsimbolizarea, prin ecuaţii de reacţii a proceselor care au loc Ón timpul funcţionării unei surse chimice de curent electric
bulletefectuarea de calcule chimice pentru determinarea forţei electromotoare debitată de o anumită pilă

      Citeste cursul:Surse chimice de curent electric(celule galvanice)

      Pentru verificarea si fixarea cunostintelor iti sugeram urmatoarele Teste

 

Sistem Periodic
Informatii
Ajutor Teste
Autori
Link-uri

Link-uri

ChemistryResources
Chemistry Place
Chemistry&Industry
Virtual Chemistry
Chemistry History
Delights-Chemistry

    Web Elements