Back

4.5 Sorturi de “ape”

     

În afara apei obişnuite, H2O, se mai cunosc şi alte varietăţi de apă.

Apa grea, în care atomii de hidrogen sunt înlocuiţi total, D2O, sau parţial, DHO, cu deuteriu, D, izotopul hidrogenului care conţine în nucleu un proton şi un neutron. Se mai numeşte oxid de deuteriu sau apă deuterată. Reacţiile în apa grea sunt mai lente decât în apa obişnuită. În strat gros apa grea are o culoare albastră specifică. Apa grea se utilizează ca moderator în reactoarele nucleare.

Apa supergrea, T2O, este o apă în care atomii de hidrogen sunt înlocuiţi cu tritiu, T, izotopul hidrogenului care conţine în nucleu un proton şi doi neutroni.

Apa oxigenată sau peroxidul de hidrogen, H2O2, are molecula formată din doi atomi de hidrogen şi doi atomi de oxigen, H-O-O-H. Legătura covalentă, dintre cei doi atomi de oxigen, -O-O-, se numeşte legătură peroxidică. Apa oxigenată este un lichid incolor, siropos, solubil în apă. Se descompune în prezenţa luminii, sau la uşoară încălzire sau în prezenţa catalizatorilor (Fe3+):

      H2O2  O + H2O

 

Această reacţie explică şi caracterul de oxidant energic al apei oxigenate. Se utilizează în soluţii apoase ca decolorant sau ca dezinfectant. Soluţia apoasă de apă oxigenată 30% se numeşte perhidrol.

Sub denumirea de “apă” mai sunt cunoscute numeroase alte soluţii.

Apa amoniacală este o soluţie apoasă de amoniac şi săruri de amoniu, obţinută ca subprodus la distilarea uscată a cărbunilor.

Apa de barită este o soluţie apoasă de hidroxid de bariu, utilizată pentru identificarea CO2.

Apa de brom este o soluţie apoasă de brom. Are culoare brună, se utilizează ca oxidant şi ca antidot pentru hidrogen sulfurat, H2S. Este utilizată şi în analiza chimică a compuşilor nesaturaţi.

Apa celestă este o soluţie cu proprietăţi fungicide obţinută prin tratarea Cu(OH)2 cu amoniac, NH3. Se mai numeşte zeamă cupru-amoniacală.

Apa de clor este o soluţie apoasă de clor. Ea este un amestec de Cl2, HCl, HClO (acid hipocloros) format în reacţia parţială a clorului cu apa:

 

Cl2 + H2O = HCl + HClO ;    HClO = HCl + O

 

Se întrebuinţează ca decolorant şi ca dezinfectant.

Apa de hidrogen sulfurat este o soluţie apoasă de hidrogen sulfurat. Se întrebuinţează în chimia analitică pentru identificarea unor cationi şi se mai numeşte acid sulfhidric.

Apa de Javel este o soluţie apoasă de KClO – hipoclorit de potasiu. Se utilizează ca oxidant, ca decolorant şi ca dezinfectant întrucât se descompune cu formare de oxigen atomic:

 

KClO = O + KCl

 

Apa de Lebaraque este o soluţie apoasă de NaClO (hipoclorit de sodiu). Are aceleaşi utilizări ca şi apa de Javel. Comercial se numeşte hipoclor.

Apa de plumb este o soluţie apoasă de acetat de plumb. Are gust dulce şi este toxică. Se utilizează în medicină, la tratarea entorselor şi ca mordant în imprimeria textilă.

Apa regală este o soluţie apoasă care conţine un amestec de trei părţi acid clorhidric şi o parte acid azotic. Apa regală reacţionează cu metalele chiar şi cu aurul care este considerat “regele metalelor”:

 

Au + 3HCl + HNO3 = AuCl3 + NO + 2H2O

 

Apa tare este o soluţie apoasă concentrată (69%) de acid azotic. Tot sub această denumire se mai utilizează şi soluţia apoasă de acid clorhidric “stins” cu zinc. Ambele sorturi de apă tare se utilizează la decaparea metalelor.