Back Next

2.2. Metode generale de obţinere a metalelor

 

Aproximativ 30 de elemente chimice se găsesc īn natură īn stare liberă. Se pot aminti O2, N2, C, S, gazele aerogene iar dintre metale ruteniul, rodiu, paladiu, osmiu, iridiu, platina (metalele platinice), aur, argint, uraniu şi īn măsură mai mică cupru, mercur, bismut. Īn această stare, metalele se află dispersate, īn cantităţi, unele, relativ mici.

Celelalte metale se găsesc īn natură sub formă de compuşi numiţi minerale care sunt componente ale minereurilor. Amestecul de minerale, rentabil pentru exploatare industrială, se numeşte minereu. Minereurile se pot clasifica după origine sau după compoziţia lor chimică, Tabelul 2.1.

 

Tabelul 2.1 Tipuri reprezentative de minereuri

Minereu de:

Exemplu

Formulă chimică şi denumire

Minereu de:

Exemplu

Formulă chimică şi denumire

Halogenuri

NaCl, sare gemă, KCl, silvină

CaF2 , fluorină,

Na3AlF6, criolit,

KCl.NaCl, silvinit

Sulfuri

PbS, galenă, ZnS, blenda

CuS, covelina, HgS, cinabru

FeS2, pirita

Oxizi şi hidroxizi

Cu2O, cuprit, a-Al2O3, corindon

Al2O3.nH2O, bauxită

a-Fe2O3, hematit, Fe3O4 , magnetit, Mg(OH)2, brucit

SnO2, casiterit,Bi2O3, silenit

Carbonaţi

CaCO3, calcit, FeCO3, siderit

CaCO3.MgCO3, dolomit

Cu2CO3(OH)2, malachit

Cu3(CO3)2(OH)2, azurit

PbCO3, ceruzit

Azotaţi

NaNO3 salpetru de Chile

KNO3 salpetru de India (silitră)

Ca(NO3)2 salpetru de Norvegia

Sulfaţi

BaSO4, baritina

PbSO4, anglezit

CaSO4.2H2O ghips

 

Minereul conţine unul sau mai multe minerale utile amestecate cu alte minerale, fără valoare industrială, care constituie sterilul sau ganga. Pentru prepararea metalelor, minereurile se prelucrează īn scopul īmbogăţirii īn mineralul util. Tehnicile aplicate sunt diferite: flotaţie, amalgamare, cianurare etc.

Īn toţi compuşii lor, metalele se află īn stări de oxidare pozitivă. Obţinerea propriu zisă a metalelor constă īn reducerea acestor ioni, Mz+ la metalul elementar, M0:

Ştiinţa care studiază metodele de preparare, de purificare şi de prelucrare a metalelor se numeşte metalurgie. Īn funcţie de condiţiile de reducere respectiv natura compuşilor care se reduc, reducătorii utilizaţi, temperatura şi presiunea de lucru se disting trei procedee de obţinere a metalelor:

-                     procedeul pirometalurgic

-                     procedeul hidrometalurgic

-                     procedeul electrometalurgic

Procedeul pirometalurgic, de reducere pe cale uscată, este procedeul prin care se reduc oxizii, halogenurile, sulfurile ş.a. cu diferiţi reducători (C, CO, carburi, H2, hidruri, metale) la temperaturi ridicate:

 

2ZnS + 3O2  2ZnO + 2SO2

ZnO + C = Zn + CO

ZnO + CO = Zn + CO2

ZnO + H2 = Zn + H2O

 

 

MgCO3  MgO + CO2

MgO + CaC2 = Mg + CaO + 2C

TiO2 + 2CaH2 = TiH4 + 2CaO;

                           TiH4  Ti + 2H2

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3

HgS + Fe = Hg + FeS

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2

Procedeul de reducere pirometalurgică cu metale, se numeşte metalotermie (aluminotermie, ferotermie).

Procedeul hidrometalurgic este procedeul prin care mineralele greu solubile īn apă se transformă īn compuşi solubili, din care metalele se obţin prin reducerea cationilor cu diferiţi agenţi reducători (metale, aldehidă formică, SnCl2, FeSO4, H2O2, ş.a. ) sau pe cale electrolitică.

 

Bi2O3 + 6HCl = 2BiCl3 + 3H2O

2BiCl3 + 3CH2O + 9NaOH = 2Bi + 3HCOONa + 6NaCl + 6H2O

2BiCl3 +3SnCl2 = 2Bi + 3SnCl4

4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O = 4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH

2Na[Ag(CN)2] + Zn = 2Ag + Na2[Zn(CN)4]

CuCO3 + H2SO4 = CuSO4 + H2O + CO2

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4

Reducerea hidrometalurgică cu alte metale se numeşte cementare.

 

Procedeul electrometalurgic este procedeul prin care reducerea cationilor metalici se realizează electrolitic.

Un flux tehnologic de obţinere a metalelor prin electroliză implică următorii paşi:

1. pregătirea instalaţiei;

2. desfăşurarea reacţiei;

3. prelucrarea amestecului de reacţie;

4. purificarea produşilor de reacţie;

5. depozitare şi transport;

Cantitatea teoretică, m, de metal cu masa atomică A şi număr de oxidare z, care se poate obţine la catod depinde de intensitatea curentului continuu aplicat, I, (A) şi de durata procesului, t, (s) conform cu Legea electrolizei (Legea lui Faraday). Se notează cu k, raportul A/zF şi se denumeşte echivalent electrochimic al metalului :

 

, <m> = [g] , F=96489 C                                                       (2.2)

 

Obţinerea metalelor pe cale electrolitică se face cel mai adesea cu electrolit īn topitură. Acest tip de electroliză, numit electroliză ignee, reprezintă metoda curentă de obţinere a acelor metale care nu se pot obţine prin reducerea oxizilor lor cu cărbune.

Prin electroliză ignee se pot obţine metale de īnaltă puritate: Sodiu, potasiu, rubidiu şi cesiu, magneziu, plumbul.

Obţinerea metalelor din soluţie prin reducere electrolitică se face la potenţiale bine determinate, īn funcţie de natura lor. Potenţialul standard de reducere a unui metal este, la electroliză, modificat faţă de valoarea lui teoretică datorită condiţiilor experimentale (depuneri, variaţii de compoziţie īn preajma catodului, degajare de gaze etc.). Diferenţa dintre valoarea experimentală si cea teoretică corespunzătoare potenţialului de reducere se numeşte supratensiune catodică.

Depunerea electrolitică sau electrodepunerea metalelor este utilizată īn practică cu două finalităţi: (a) obţinerea şi rafinarea metalelor din soluţii şi (b) acoperiri ale materialelor metalice sau nemetalice cu un strat subţire de metal(e).

La electroliza soluţiilor de săruri simple, natura depozitului catodic şi mărimea supratensiunii depind īn primul rānd de metalul depus. Īn cazul īn care supratensiunea şi densităţile de curent sunt mici, depozitul are aspectul unor cristale mari, spiralate sau piramidale; la antipod, densităţile de curent şi supratensiunile mari favorizează apariţia unui număr mare de germeni de cristalizare, obţināndu-se depuneri microcristaline, fine. Adaosul de substanţe tensioactive īn baia de electroliză conduce la obţineri de depuneri lucioase cu granule de cca. 10-7 cm.

Īn cazul īn care soluţia de electrolit conţine mai mulţi cationi metalici avānd tensiunile de descompunere Ud1< Ud2< ...< Udn, prin modificarea tensiunii externe se poate realiza o depunere īn straturi īn ordinea M1 / M2/.../Mn. Real, depunerile straturilor nu se realizează pe această cale ci prin introducerea succesivă a materialului īn băi de electroliză cu compoziţiile monocationice dorite, deoarece īn practică se urmăreşte ca straturile exterioare să fie din metale pasive, ceea ce nu se poate realiza prin depuneri succesive din soluţii multicationice. Din soluţiile multicationice se realizează īnsă electrodepunerea aliajelor, la potenţiale Ee,1, Ee,2,..., dictate de afinitatea metalelor īn cauză de formarea aliajului şi diferite deci de valorile corespunzătoare metalelor pure. Pe această cale se pot obţine electrodepuneri de bronzuri (Cu - Sn), alame (Cu - Zn) şi alte aliaje (Sn - Ni).

La electroliză nu se lucrează la temperaturi ridicate dar temperatura reprezintă un factor de control al calităţii depunerii influenţānd atāt procesele de transport cāt şi reacţiile chimice şi electrochimice.

Acoperirile galvanice se fac īn scopul protejării suprafeţei unui metal activ cu un strat de metal mai nobil, pentru evitarea coroziunii (galvanostegie) sau īn scopuri decorative (galvanoplastie) prin procedee ale galvanotehnicii. Metalele utilizate pentru acoperiri galvanice sunt fie metale seminobile şi nobile (Cu, Ag, Au) fie metale care nu se corodează deoarece se acoperă rapid cu un strat de oxid protector (Ni, Cr, Sn, Al, Zn). Dacă materialul de bază este un aliaj fier - carbon (fontă sau oţel) atunci obţinerea unor depuneri aderente, compacte, rezistente se realizează īn straturi, ca de exemplu: oţel / cupru / nichel sau oţel / cupru / nichel / aur.