Metale

Start
Informatii
Ajutor Teste
Laboratoare.Cursuri
Link-uri

Link-uri

www.chemdex.org
chemistry.about.com
Yahoo! Chemistry
Virtual Chemistry
Chemistry-Software
Chemistry Functions

Unitbv.ro

      Parcurgand materialul din acest capitol vei avea cunostintele de baza pentru:

      Citeste cursul:Metale

bullet

definirea metalelor

bullet

explicarea proprietăţilor metalelor pe baza legăturii metalice

bullet

scrierea ecuaţiilor reacţiilor pe care se bazează procesele industriale de obţinere a metalelor

bullet

clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii lor

bullet

scrierea ecuaţiilor reacţiilor prin care se demonstrează şi se explică comportamentul metalelor Ón condiţii specificate

bullet

identificarea aplicaţiilor diferitelor metale şi aliaje metalice

bullet

definirea procesului de coroziune

bullet

clasificarea procesului de coroziune după diferite criterii

bullet

identificarea metodelor de protecţie anticorozivă

bullet

evaluarea cantitativă a procesului de coroziune

bullet

definirea procesului de electroliză

bullet

simbolizarea procesului de electroliză prin ecuaţii de reacţii

bullet

evaluarea cantitativă a procesului de electroliză

bullet

efectuarea de calcule chimice referitoare la proprietăţile chimice ale metalelor

Pentru verificarea si fixarea cunostintelor iti sugeram urmatoarele:Teste

 Citeste cursul:Metale

      2.1. Consideraţii generale. Legătura Metalică

      2.2 Metode generale de obţinere a metalelor

      2.3. Purificarea metalelor

      2.4. Proprietăţile fizico-chimice ale metalelor

      2.4.1. Proprietăţi fizice

      2.4.2. Proprietăţi mecanice

      2.5. Sticle metalice

      2.6. Proprietăţi chimice ale metalelor

      2.7. Aliaje

      2.8. Coroziunea metalelor

      2.8.1. Noţiuni introductive

      2.8.2. Coroziunea chimică

      2.8.3. Coroziunea electrochimică

      2.9. Protecţie anticorozivă

      2.9.1. Protecţie anticorozivă prin tratarea mediului coroziv

      2.9.2. Protecţie anticorozivă prin modificarea compoziţiei şi structurii materialului metalic

      2.9.3.Protecţie anticorozivă prin acoperirea suprafeţelor

      2.9.4. Protecţie anticorozivă prin metode electrochimice

      2.9.5. Prevenirea coroziunii prin proiectare

Sistem Periodic
Informatii
Ajutor Teste
Autori
Link-uri

Link-uri

ChemistryResources
Chemistry Place
Chemistry&Industry
Virtual Chemistry
Chemistry History
Delights-Chemistry

    Web Elements